Calamiteitenfonds

Het zal je maar gebeuren: je bent zorgeloos op vakantie en tijdens jouw reis doet zich op de bestemming een natuurramp voor. Of er breken ernstige onlusten uit. Het kan zijn dat daardoor jouw reisprogramma moet worden aangepast. Of dat je naar een ander hotel moet worden gebracht. Soms moet een reis zelfs worden afgebroken en moet je eerder terug naar huis. Dat kost natuurlijk geld. Maar wie betaalt dat?

Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat de reis moet worden aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan geeft het fonds een vergoeding voor de niet genoten reisdagen. 
Voor slechts 2,50 per boeking valt jouw vakantie onder het Calamiteitenfonds.

De zekerheid van het Calamiteitenfonds voor slechts 2,50

D-reizen is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Dat houdt in dat je recht hebt op teruggave van een deel van de betaalde reissom en/of vergoeding van noodzakelijke meerkosten wanneer sprake is van een uitkeringsvatbare situatie als gevolg van een calamiteit. Deze situatie ontstaat bij gevaar voor jou of jouw bagage, of bij een beschadigde infrastructuur.

De verplichte bijdrage voor het Calamiteitenfonds bedraagt 2,50 euro per boeking. Het Calamiteitenfonds geldt alleen als jouw vakantie door een AVNR-aangesloten reisorganisatie wordt uitgevoerd. Losse vliegtickets vallen niet onder de garantieregeling.
Meer informatie op calamiteitenfonds.nl