Disclaimer

Op deze website verstrekken wij informatie zodat u zelfstandig een vakantiekeuze kunt maken en deze reis direct kunt boeken.

D-reizen besteedt grote zorg aan de inhoud en correctheid van informatie en prijzen op deze website. Desondanks kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden aantreft. D-reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke onjuistheden of fouten.

Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij.

 

Privacy voorwaarden

D-reizen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt en is te vinden in onze uitgebreide Privacy Statement. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens.

 

Copyright

Alle publicaties van D-reizen zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van D-reizen Vakantiewinkels BV.

 

D-reizen Vakantiewoningen

De ANVR Reis- en boekingsvoorwaarden zijn niet van toepassing op D-reizen Vakantiewoningen. D-reizen biedt op deze website particulieren de gelegenheid hun vakantiewoning zelf te presenteren, voorzien van alle informatie en foto's zoals deze eigenaren nodig/nuttig achten voor een goed oordeel inzake de geschiktheid voor geïnteresseerde huurders. Huurder en verhuurder treden direct met elkaar in contact, zonder tussenkomst van D-reizen.

D-reizen heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten, noch met de samenstelling en juistheid van de informatie, verstrekt door de particuliere eigenaren.  Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.