Actievoorwaarden

Op deze pagina vindt u de actievoorwaarden van de lopende (win)acties:Voorwaarden TUI Snelle Boekers Voordelen

  1. Niet aanbetalen
  2. Gratis omboeken
  3. Laagste prijsgarantie
  4. Extra vroegboekkorting

1. Geldig voor boekingen gemaakt tussen 14 november 2017 t/m 31 januari 2018.
2. Geldig voor vakanties met vertrek in de periode van 1 april 2018 t/m 31 oktober 2018.
3. De actie is alleen geldig op pakketreizen (vlucht + accommodatie).

1. TUI Niet aanbetalen

1. Geldig voor boekingen gemaakt tussen 14 november 2017 en 31 januari 2018.
2. Geldig voor vakanties met vertrek in de periode van 1 april 2018 t/m 31 oktober 2018.
3. Niet aanbetalen is geldig op alle door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties.
4. Niet aanbetalen geldt op boekingen voor pakketreizen die plaatsvinden meer dan 6 weken vóór vertrek. De gehele reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn.
5. Valt de vertrekdatum binnen de bovengenoemde 6 weken voor vertrek, dan dient de gehele reissom direct te worden betaald.
6. Door het Niet aanbetalen hoeft de (oorspronkelijke) aanbetaling op het moment van boeking nog niet te worden voldaan. Deze waarde van de oorspronkelijke aanbetaling blijft evenwel onderdeel uitmaken van de gehele reissom.
7. Bij boeking dienen eventuele verzekeringen wel vooraf te worden betaald.
8. Bij annulering tot 6 weken voor vertrek, wanneer de gehele reissom nog niet betaald is, zijn de annuleringskosten gelijk aan de waarde van de aanbetaling die normaal gesproken op grond van de ANVR reisvoorwaarden had moeten worden betaald.
9. Bij annulering van de reis dien je te allen tijde de annuleringskosten (conform artikel 9 van de ANVR Reisvoorwaarden), administratiekosten en eventueel afgesloten annuleringsverzekering te betalen.

2. TUI Gratis Omboeken

1. Gratis Omboeken geldt op pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Stedentrips en Autovakanties.
2. Gratis Omboeken betekent dat een vakantie zonder opgaaf van reden en zonder wijzigings- en communicatiekosten verschuldigd te zijn, kan worden omgeboekt naar een andere vakantie.
3. Omboeken kan tot uiterlijk 6 weken voor vertrekdatum. Dit is afwijkend t.o.v. de ANVR Reisvoorwaarden.
4. Na wijziging van de bestaande boeking, kan de nieuwe boeking niet meer in het kader van de actie Gratis Omboeken gewijzigd worden.
5. Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven.
6. De bestaande reis moet worden omgeboekt voor een door TUI georganiseerde pakketreis, wanneer er een vlucht is inbegrepen, moet deze worden uitgevoerd door TUI fly of Transavia vanaf een Nederlandse luchthaven. Met uitzondering van Stedentrip pakketreizen, deze mogen ook worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij.
7. De accommodatie of luchthaven van aankomst mogen niet hetzelfde zijn als in de bestaande boeking.
8. Indien de bestaande boeking gewijzigd wordt en de nieuwe reissom valt hoger uit dan in de oorspronkelijke boekingsbevestiging, dient de klant het verschil bij te betalen. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt, is de lagere reissom verschuldigd en wordt de eventueel reeds voldane aanbetaling verrekend.
9. De waarde van de gewijzigde boeking wordt bepaald op het moment van omboeken en voor de op dat moment geldende prijzen.
10. Geldig voor boekingen gemaakt tussen 14 november 2017 en 31 januari 2018.
11. Geldig voor vakanties met vertrek in de periode van 1 april 2018 t/m 31 oktober 2018.

3. TUI Laagste prijsgarantie

1.  De Laagste prijsgarantie betekent dat wanneer er tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) vóór vertrekdatum exact dezelfde TUI pakketreis (met in achtneming van onderhavige voorwaarden) goedkoper wordt aangeboden, het verschil in prijs eenmalig kan worden teruggevraagd (hierna te noemen de ‘Restitutie’).
2.  Restitutie kan worden aangevraagd wanneer de Deelnemer kan bewijzen dat er sprake is van een verschil in de reissom van de huidige boeking en de op dat moment geldende prijs, daarbij uitgaande van de reissom die op de uiteindelijke kassabon wordt getoond. Een dergelijke bewijs is bijvoorbeeld: een printscreen of foto waarop te allen tijde de verschillende reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en tijdstip waarop het bewijs is gemaakt, duidelijk staan vermeld (hierna te noemen ‘Bewijs’).
3. De Laagste prijsgarantie is geldig op autovakanties, stedentrips en zonvakanties.
4. Geldig voor boekingen gemaakt tussen 14 november 2017 en 31 januari 2018.
5. Geldig voor vakanties met vertrek in de periode van 1 april 2018 t/m 31 oktober 2018.

4. TUI Kassakorting (Extra vroegboekkorting)

1. De ‘Kassakorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties. De korting is reeds in de prijs verwerkt.
2. De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon). De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
3. De vaste Korting bedraagt 50 euro op Zonvakanties en 100 euro op Verre Reizen en Rondreizen.
4. Geldig voor boekingen gemaakt tussen 14 november 2017 tot en met 31 januari 2018.
5. Geldig voor vertrek in de periode 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.


Voorwaarden Vrij Uit Beste Prijs Garantie

1. Geldig voor boekingen gemaakt t/m 31 oktober 2018.
2. Geldig voor vakanties met vertrek in de periode van 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018.
3. De aanvraag voor een prijsmatch moet gedaan worden binnen 72 uur nadat de Vrij Uit-boeking bij D-reizen is gemaakt.
4. De prijsmatch moet altijd per e-mail aangevraagd worden ondersteund door printscreens. Deze printscreens moeten duidelijk de aanbiedende partij laten zien en de details van het te vergelijken product dat goedkoper is dan hetzelfde product dat bij D-reizen is geboekt.
5. De aanvraag van prijsmatch moet betrekking hebben op exact dezelfde bestemming, unit type, aankomstdatum, verblijfsduur, bezetting en betalingscondities.
6. Indien u na boeking van een vakantie van Vrij Uit dezelfde vakantie op een later moment goedkoper tegenkomt bij Vrij Uit of een (online) reisbureau neem dan contact op met D-reizen via telefoon, mail of social media.


Voorwaarden Valentijnsactie

1. Deelname aan de actie is mogelijk van vrijdag 2 t/m 11 februari 2018.

2. Deelname is mogelijk door aanmelding in de winkel, via de website of het Facebook aanmeldformulier.
3. De winnaars worden op woensdag 14 februari telefonisch benaderd.
4. De te winnen prijs betreft een 3-daagse busreis naar Parijs van 23 februari tot en met 25 februari 2018 voor 2 personen, inclusief verblijf in hotel en ontbijt.
5. De prijs is niet overdraagbaar, de bestemming kan niet gewijzigd worden en is niet in te wisselen voor contanten.
6. D-reizen behoudt zich altijd het recht om de actievoorwaarden te wijzigen en/of de actie stop te zetten.


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door D-reizen te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige Acties (hierna de “Actie”). Naast deze Actievoorwaarden gelden per Actie eventueel aanvullende voorwaarden, die bij de betreffende Actie zullen worden gepubliceerd. Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende Actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.
1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.
1.3 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.2. Aanbieder

De Actie wordt georganiseerd door: D-reizen B.V., Planeetbaan 4 2132 HZ in Hoofddorp.3. Deelname

3.1 Per Actie wordt bij de Actie vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.
3.2 Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.4. Deelnamekosten

4.1 Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende Actievoorwaarden worden vermeld.
4.2 De kosten per deelname bedragen maximaal de bij de desbetreffende Actie vermelde communicatiekosten. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.5. Bepaling van de winnaars

Tenzij anders vermeld in de aanvullende Actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een onafhankelijke medewerker van D-reizen. Per Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer, en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.6. Bekendmaking winnaars

6.1 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en heeft 24 uur de tijd om hierop in te gaan.
6.2 Na de 24 uur zal de prijs voor die winnaar komen te vervallen en door worden gegeven aan een andere deelnemer.
6.3 Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.7. Prijzen

7.1 Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.
7.2 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer: (a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; (b) een geldig e-mailadres op te geven; (c) correcte NAW-gegevens op te geven.
7.3 Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen.
7.4 Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.8. Kansspelbelasting

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door D-reizen. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.9. Medewerking deelnemers

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele Activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal D-reizen gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. D-reizen is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.10. Uitsluiting deelname

10.1 Na het winnen van een prijs in een Actie van D-reizen is de winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe Acties van D-reizen waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.
10.2 Medewerkers van D-reizen en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname. 10.3 D-reizen behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.11. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan de prijzensponsor(s) en eventuele andere partners van de Actie ter beschikking worden gesteld. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd.12. Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is D-reizen niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
• het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
• uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
• gebreken aan de prijs;
• te late ontvangst van de prijs;
• geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
• beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
• het niet gebruik kunnen maken van de prijs.13. Wijzigingen

13.1 D-reizen heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden in de winkel waar de Actie gehouden is bekend gemaakt.
13.2 D-reizen behoudt zich het recht voor om Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, Actieperiode en/of aanvullende Actievoorwaarden te wijzigen.14. Klachten

14.1 Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: D-reizen BV T.a.v. Afdeling Klantenservice Burgemeester van der Willigenlaan 50 2132 TW Hoofddorp
14.2 D-reizen zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.15. Aanvullende actievoorwaarden

15.1 De gewonnen prijs is voor 2 personen (deelnemer +1).
15.2 Er zijn in totaal 20 winnaars (20 deelnemers met allen +1).
15.3 Gegevens van de tweede persoon dienen na bekendmaking van de winnaar binnen 24 uur bekend te zijn bij D-reizen.
15.4 Voor de tweede persoon gelden dezelfde voorwaarden zoals vermeldt in deze Actievoorwaarden.
15.5 Bij deelname aan de Actie dienen de winnaars beschikbaar te zijn van 9 tot en met 11 februari 2018.16. Slot

16.1 Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.
16.2 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
16.3 In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist D-reizen.

Voorwaarden Selectiegids winactie

1. Deelname aan de actie is mogelijk t/m 30 juni 2018.
2. De te winnen prijs betreft een reischeque t.w.v. 250,- welke vrij te besteden is in een D-reizen reisbureau.
3. Rond 1 januari, 1 maart, 1 mei en 1 juli 2018 maken we de winnaar bekend via Facebook. We nemen uiteraard ook persoonlijk contact op met de winnaar.
4. De klant dient direct zijn persoonsgegevens achter te laten. Indien er geen persoonsgegevens achtergelaten worden, zal er een nieuwe winnaar aangewezen worden.
5. De prijs is niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor contanten en kan alleen besteed worden bij een D-reizen reisbureau.
6. D-reizen behoudt zich altijd het recht om de actievoorwaarden te wijzigen en/of de actie stop te zetten.
7. De Giftcard is geldig tot 2 jaar na uitgiftedatum (de datum van de eerste opwaardeertransactie).


Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door D-reizen te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige Acties (hierna de “Actie”). Naast deze Actievoorwaarden gelden per Actie eventueel aanvullende voorwaarden, die bij de betreffende Actie zullen worden gepubliceerd. Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende Actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.
1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.
1.3 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.2. Aanbieder

De Actie wordt georganiseerd door: D-reizen B.V., Planeetbaan 4 2132 HZ in Hoofddorp.3. Deelname

3.1 Per Actie wordt bij de Actie vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.
3.2 Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.4. Deelnamekosten

4.1 Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende Actievoorwaarden worden vermeld.
4.2 De kosten per deelname bedragen maximaal de bij de desbetreffende Actie vermelde communicatiekosten. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.5. Bepaling van de winnaars

Tenzij anders vermeld in de aanvullende Actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een onafhankelijke medewerker van D-reizen. Per Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer, en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.6. Bekendmaking winnaars

6.1 De winnaar wordt direct via een Facebookbericht bekend gemaakt. Daarnaast wordt er persoonlijk contact opgenomen.
6.2 Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.7. Prijzen

7.1 Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.
7.2 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer: (a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; (b) een geldig e-mailadres op te geven; (c) correcte NAW-gegevens op te geven.
7.3 Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen.
7.4 Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.8. Kansspelbelasting

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door D-reizen. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.9. Medewerking deelnemers

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele Activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal D-reizen gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. D-reizen is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.10. Uitsluiting deelname

10.1 Na het winnen van een prijs in een Actie van D-reizen is de winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe Acties van D-reizen waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.
10.2 Medewerkers van D-reizen en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname. 10.3 D-reizen behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.11. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan de prijzensponsor(s) en eventuele andere partners van de Actie ter beschikking worden gesteld. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd.12. Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is D-reizen niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
• het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
• uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
• gebreken aan de prijs;
• te late ontvangst van de prijs;
• geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
• beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
• het niet gebruik kunnen maken van de prijs.13. Wijzigingen

13.1 D-reizen heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden in de winkel waar de Actie gehouden is bekend gemaakt.
13.2 D-reizen behoudt zich het recht voor om Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, Actieperiode en/of aanvullende Actievoorwaarden te wijzigen.14. Klachten

14.1 Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: D-reizen BV T.a.v. Afdeling Klantenservice Burgemeester van der Willigenlaan 50 2132 TW Hoofddorp
14.2 D-reizen zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.15. Slot

15.1 Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.
15.2 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
15.3 In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist D-reizen.